Neler Yapıyoruz ?

Durdurucu ve Koruyucu Ortodontik Tedavi

UZ.DR. HARUN CANOĞLU

Durdurucu ve Koruyucu Ortodontik Tedavi


Ortodontik tedavi bazı girişimlerle çene ve dişlerin uygun, istenen estetik ve fonksiyonel konuma getirilmesidir.

Dişlerdeki çapraşıklıklar aileler tarafından sadece estetik sorun olarak düşünülmektedir. Ancak dişlerdeki eğrilikler temizlenmesi güç alanlar oluşturarak dişeti problemlerine diş çürüklerine de neden olurlar. Normalde alt ve üst çene dişleri anahtar kilit şeklinde birbirleriyle uygun temaslar kurarak kapanır. Çapraşıklık durumlarında bu ilişki bozulur dişlerin farklı alanları birbiriyle temas etmeye başlar, bu durum çene eklemi problemini beraberinde getirir.

Aynı zamanda çene kemiği boyut uyumsuzlukları ve dişlerin çapraşıklıklarının farklı problemler olduğu unutulmamalıdır.

Çocukluk döneminde süt dişlerin düşmeye başalyıp, daimi(kalıcı) dişlerin gelmeye başlamasıyla( bu döneme karma dişlenme dönemi de denir) birçok çocukta eğrilikler gözlenir.”Aileler endişelenerek diş hekimlerine başvururlar. Pedodontistler bu durumla ilk yüzleşen hekim grubudur. Çoğunlukla dişlerin ilk sürme dönemlerindeki hafif çapraşıklıklar normal kabul edilir. Dişlerin düzensiz çıkmasının en büyük nedeni kalıtımdır. Bazı önlemler alınarak çenenin büyümesi ve dişlerin sıralanması yönlendirilebilir.

Çapraşıklık- eğrilik üzerinde aşağıdaki faktörlerin çok önemli olduğu unutulmamalıdır.

1) Süt dişlerin normal düşme zamanından önce çekilmesi problemin baş nedenlerindendir. Tedavi edilebilir düzeydeki süt dişlerinin kurtarılması için ne gerekirse yapılmalıdır. Bir pedodontist için çekim son çaredir.Bazı anne babaların nasıl olsa değişecek düşüncesiyle çekime sıcak bakması ileride çocuğun eziyetli ve maddi olarak oldukça yüklü bir ortodontik tedaviyle yüzleşmesine neden olabilir.

Erken süt dişi çekimlerinde çekim alanına komşu dişler zamanla kayarak çekim boşluğunu doldurur, bu durum çenenin daralması anlamına gelir. Bu durumda alttan çıkacak daimi(kalıcı) dişin çıkacağı aralık kapanır, kalıcı diş gömülü kalabilir, farklı bir konumdan sürebilir. Her iki durumda da diş sıralanma çene boyut ve kapanışları bozulur ve eğrilikler gözlenir.

2) Süt dişlerinin ara yüzlerinde oluşan çürükler doğru zamanda tedavi edilmezse yukarıdakine benzer bir etki oluşarak komşu dişler çürüyen alandaki boşluğa kayar. Bu durum süt dişi çürüklerinin tedavisinin çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Ortodontik tedavilerden korunmada pedodontistlerin (çocuk dişhekimlerinin) rolü çok büyüktür.

3) Çene ve iş boyutları anne baba ve atalardan alınan genetik özelliklerdir. Ancak solunum yolu problemleri, anormal basınç alışkanlıkları (parmak emme,uzun süreli biberon kullanımı, dudak emme gibi) ortodontik problemleri tetikler. Bazı ortodontik yaklaşımlar KBB fizik tedavi ve konuşma terapisi desteği ile çözülebilir.

UZ.DR HARUN CANOĞLU

Çocuk diş hekimliği için özel düzenlenmiş çocuk diş kliniğinde pedodonti alanındaki bütün tedaviler uygulanır. Çocuk diş hekimi hastanın şikâyeti ne olursa olsun bütün ağzı kapsayan bir muayene yapar ve bulgulara göre tedavi planlamasını veliye sunar. Bu tedavi planlaması, çocuğun şikâyetine yönelik dişlerine hangi tedavilerin uygulanabileceğinin yanı sıra çocuğun ağız sağlığını iyileştirmeye yönelik koruyucu tedavileri de içine alır.

Copyright by Dream Tasarım 2019. All rights reserved.